مجاهده

پراکنده نوشت های یک دهه شصتی


بسم الله

روزگار تکرار می شود.. تو باید چشم هایت را باز کنی!
به ساحت امام مهربانم هتک حرمت می کنند..

آهای! حواستان باشد، مولایم هادی(علیه السلام) آن شب این شعر را فقط برای متوکل نگفت، هشدارتان داد، تا صبح قیامت..

و هشدار ها تمام که شود..
پای عمل که بیفتد..
شمشیر آخته ایم، بیرون از نیام!


  باتوا علی قـلـل الجبال تحـرسـهـــم           غـلب الرجال فـلـم تنفـعـهـم القـلـل

    و استـنزلوا بعد عز من معـاقـلـــهــم           و اسکـنـوا حـفـرا یا بئـسـما نــزلــوا

    نـاداهـم صـارخ مـن بـعــد دفــنــهــم           ایـن الأســاور و التـیـجـان و الـحـلــل

    ایـن الـوجــوه التـی کانـت منــعــمـة          من دونـها تـضــرب الأستـار و الکـلـل

    فافـصح الـقـبر عنهم حین ساء لـهـم          تلک الوجــوه علیهــا الـدود تنـتـقـــل

    قد طال ما اکـلـوا دهـراً و ما شـربــوا        و اصـبحــوا الیـوم بعد الأکل  قد اکـلوا٢٧ فروردین ۱۳٩۱ | ٦:٤٢ ‎ب.ظ | کاف _الف | نظرات () |
Design By : mihantheme.com