بزم نیکان

بسم الله

بُر خورده ام بین یک کاروان، بنده های خوب خدا!
هم هیجان اینکه مرا هم صدا زده ای..
هم افسوس اینکه چقدر دست خالی ام میان این آدم های آسمانی..

یادم می افتد که فردا، حتی اگر با خوبان عالم هم محشورم کنی، چقدر دست های خالی ام توی ذوق می زند..

إِلَهِی قَدْ سَتَرْتَ عَلَیَّ ذُنُوبا فِی الدُّنْیَا وَ أَنَا أَحْوَجُ إِلَی سَتْرِهَا عَلَیَّ مِنْکَ فِی الْأُخْرَی

/ 2 نظر / 11 بازدید
محسن

سلام. اگر لطف خدا نباشد، همگی ما عملاً دستمان خالی از چیزی ارزشمند است.

سها

شما هنوز به آغوش میهن شهید پرور اسلامی مراجعت نکرده ای؟ پ کجایی پیدات نیست؟