بزنگاه..

بسم الله

می گفت:
انتخاب های آدم توی بزنگاه ها، توفیق های آینده شو رقم می زنه!

دلم میخواد بفهمم اینو..

/ 1 نظر / 11 بازدید
من

من با تمام وجودم به این پی بردم. انتخاب های آدم توی بزنگاه ها.... حیف که برگشتی نیست. باید مواظب بود.