عیدی فطر

بسم الله

وقتی رهبرمان برای آرزوهای بلندمان دعا می کند،
حتما برآورده می شود..
نه؟!
_______________________________________________________________________

پروردگارا!
این ملت بزرگ را، این جوانان عزیز را به آرزوهاى بلند و آرمانهاى ارزشمندشان برسان؛
آنها را بر دشمنانشان پیروز کن. (خطبه نماز عید فطر- 1390/6/9)

/ 0 نظر / 13 بازدید