من 24سال را دیگر ندارم..!

بسم الله

چند ماه پیش سر یکی از کلاس ها، استاد یک داستان تعریف کرد:
پیرمردی از یک روستا می گذشت،
دید روی سنگ قبر های قبرستان چیزهای عجیبی نوشته اند،
فلانی درگذشته به تاریخ فلان، سن: چند دقیقه، یا چند ساعت، یا نهایت چند روز.
یکی دو تایی هم بودند که مثلا نوشته بود چند سال..!
پیرمرد با تعجب سراغ کدخدا را می گیرد و از او راز این سنگ نوشته ها را می پرسد.
کدخدا به او می گوید: وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرا می‌رسد، به کنار بستر او می‌رویم و خوب می‌دانیم که در واپسین دم حیات، پرده‌هایی از جلوی چشم انسان برداشته می‌شود و او دیگر در شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست!
از او چند سوال می‌کنیم:
چه علمی آموختی؟ و چه قدر آموختن آن به طول انجامید؟
چه هنری آموختی؟ و چه قدر برای آن عمر صرف کردی؟
برای بهبود معاش و زندگی مردم چه قدر تلاش کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟
او که در حال احتضار قرار گرفته است، مثلا می‌گوید: در تمام عمرم به مدت یک ماه هر روز یک ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری هنر یک هفته هر روز یک ساعت تلاش کردم. یا اگر خیر و خوبی کردم، همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی! ولی یک شبی مقداری نان خریدم و برای همسایه‌ام که می‌دانستم گرسنه است، پنهانی به در خانه‌اش رفتم و خورجین نان را پشت در نهادم و برگشتم!
بعد از آن که آن شخص می‌میرد، مدت زمانی را که به آموختن علم و هنر پرداخته، یا برای بهبود زندگی مردم تلاشی را به انجام رسانده محاسبه کرده و روی سنگ قبرش حک می‌کنیم: فلانی یک ساعت زندگی کرد و مرد!
که باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی آن بر نتوان نهاد!

من از امروز 24سال را دیگر ندارم..!
اما اگر فکر کنم که چه دارم..
لحظه ای.. ثانیه ای.. دقیقه ای..

خداااا
یا من رزقنی و ربانی..
انت اکرم من ان تضیع من ربیته..

خدااا
منو ببخش به امامم حسین(ع)..

/ 2 نظر / 3 بازدید
ز

منم اینو خیلی دوست دارم.. "انت اکرم.."

سها

جالب بود.